Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Endokrinologi og Reproduktion


Skrevet af Anna Grynnerup
1. udgave 2016
ISBN: 978-87-7173-005-0
80 sider
Beskrivelse
Dette kompendium har til formål at skabe overblik over emnet Endokrinologi og Reproduktion. Kompendiet er primært skrevet til medicinstuderende på bachelordelen, der har behov for et dansk, pædagogisk og fyldstgørende alternativ til de store fysiologibøger.

Forfatteren af dette kompendium har i flere år undervist ved ASPIRI A/S' eksamensforberedende kurser for medicinstuderende på 5. semeseter ved Københavns Universitet og ved derfor, hvad der plejer at blive eksamineret i, og hvilke udfordringer den studerende typisk står overfor. I kompendiet bliver stoffet præsenteret så læsevenligt og eksamensrelevant som muligt.

Kompendiet er emneinddelt og indeholder en biokemi- og fysologidel samt regneopgaveeksampler. I kompendiet er der også inddraget kliniske tilstande, der illusterer fysologien, og som hjælper den studerende med at huske og forstå stoffet.

Kompendiuet kan med fordel bruges sammen det eksamensforberedende kursus af samme navn fra ASPIRI A/S, men kompendiet kan sagtens stå alene uden et kursus.   
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.