Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Åben
(lukker 12:00)


Adresse:
Falkoner Allé 13, 1.
2000 Frederiksberg

Hvorfor eksamenskurser?

Er du nystartet studerende, der endnu ikke har prøvet at tage et kursus hos os, kan der være mange tvivlsspørgsmål, der melder sig. Nedenfor har vi skrevet lidt om, hvad et eksamensforberedende kursus indeholder. Vi anbefaler, at du finder din uddannelse i menuen til venstre. Det skyldes, at vi tilbyder en masse gratis introduktionskurser til forskellige studieretninger og måske også et til dig. Det giver dig en gratis mulighed for at opleve vores undervisere, pædagogik mv.
Hvad er et eksamensforberedende kursus?
Kurserne tilrettelægges specifikt til hver enkelt eksamen og tager udgangspunkt i spørgsmål, der er af samme type, omfang og faglige niveau som de eksamensspørgsmål, du vil møde til eksamen. Kort sagt er det således et spørgsmål om at give dig det nødvendige overblik over de typer af eksamensspørgsmål, du vil blive stillet til eksamen. Samtidig med at du opnår et samlet overblik over eksamen, giver kurset dig også en væsentlig rutine i opgaveløsning.

Når du vælger et eksamensforberedende kursus hos ASPIRI, får du ikke bare selve kurset, men i de fleste tilfælde også:

Oversigt over de typiske eksamensspørgsmål og overskuelige opskrifter til løsning af disse.
Kursushæfte med eksamenslignende opgaver, der gennemgås af underviseren under kurset.
Kompendium, der opsummerer og giver overblik over de vigtigste pointer fra pensumlitteraturen.

Det er den samlede pakke af ovenstående, som er med til at optimere dine eksamenskompetencer! Er du i tvivl? Så spørg en af de ældre studerende – de kender os og kan fortælle om kurserne.
Er eksamenskurserne sværere eller nemmere end eksamen?
Vi får tit spørgsmål til, hvordan niveaet på eksamenskurserne vil være. Kort sagt vil niveauet til kurserne matche det niveau, som du vil møde til eksamen i det pågældende fag. Dette skyldes, at kurserne er baseret på gennemgang af eksamenslignende opgaver af samme niveau, som de eksamener der hidtil har været på studiet. Der vil altså både være nemme, middel og svære opgaver, men alle vil være opgavetyper som på et eller andet tidspunkt er blevet stillet til eksamen i det pågældende fag. Modsat eksempelvis gratis introkurser vil undervisningen til eksamenskurserne være på eksamensniveau fra første time. Kun på den måde kan vi nå igennem alle opgavetyper i pensum på ét kursus. Derfor anbefaler vi alle kursister inden kurserne at være så aktive som muligt på studiet, da det ellers kan være svært at følge med på selve kurset.