Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Opgavesamling i Mikroøkonomi


Skrevet af Michael Andersen
2. Udgave, 2017
ISBN: 9788793088207
235 sider
Beskrivelse
Denne opgavesamling er ment som en hjælp i faget mikroøkonomi. Opgavesamlingen indeholder en lang række opgaver indenfor emner i det typiske pensum, og alle opgaver er forsynet med vejledende løsninger. Forfatteren vil dog gerne indtrængende bede læseren om at prøve at løse de enkelte opgaver, inden besvarelserne konsulteres. Hvis man går helt i stå ved besvarelsen af opgaverne, skal man selvfølgelig smugkigge i løsningen, men hvis man uden at overveje problemstillingerne i opgaverne går direkte til løsningerne, kan man ligeså godt stoppe læsningen her; udbyttet vil mangedobles, hvis man først forsøger selv!

For mange studerende er det ofte matematikken/udregningerne, der volder vanskeligheder. Ved besvarelser, der involverer udregninger, er det derfor valgt at medtage samtlige mellemregninger. Læsere med gode færdigheder i matematik må bære over med dette. Læsere med knap så gode færdigheder i matematik skal ikke lægge bogen fra sig, før de selv kan gennemføre udregningerne med samme resultat! 

Det er endvidere valgt at fokusere opgavesamlingen på opgaver, der kræver udregninger. Der stilles typisk to typer opgaver i mikroøkonomi. Den ene type kunne man kalde 'reproduktionsopgaver'. Her skal man forklare et eller andet teoretisk aspekt, fx prisdannelsen under monopol, og man er rigtig godt hjulpet, hvis man har læst (og forstået) pensum, idet opgaven stort set går ud på at reproducere pensum. Den anden type er regneopgaver, hvor der foruden den teoretiske del også skal foretages udregninger, fx af en ligevægt under monopol. Opgavesamlingen indeholder talrige 'reproduktionsopgaver', men fokus er lagt på regneopgaverne. Det skyldes, at det største problem hos de fleste studerende erfaringsmæssigt både er at foretage selve udregningerne, men også at gennemskue, hvordan/hvad der overhovedet skal regnes. Desuden vil man, når man regner på mikroøkonomien, som regel opnå en dybere forståelse af de teoretiske sammenhænge, fordi den måde udregningerne foretages på ofte afspejler de principper, der ligger bag den økonomiske teori.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.