Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Åben
(lukker 14:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Organisationsanalyse


Skrevet af Kvisgaard
Rosenmeier

2. udgave 2018
ISBN: 978-87-93088-23-8
202 sider
Beskrivelse

Dette kompendium er henvendt til studier, hvor grundlæggende organisationsteori indgår som pensum herunder HA, HD, Akademiuddannelser samt en lang række humanistiske og tekniske udannelser.


Kompendiet indeholder en gennemgang og behandling af en række af de mest anvendte teorier og modeller indenfor det teorifelt, der samlet set kan benævnes "organisationsteori". Kompendiets indhold er valgt og vægtet med henblik på at sikre den bredest mulige dækning af det gængse pensum på diverse uddannelser, hvor dette fagområde indgår.


Kompendiet giver i sin helhed et godt overblik over organisationsteori. De enkelte kapitler kan dog også læses seperat, og det er ikke en forudsætning, at man læser kapitlerne i indholdsfortegnelsens anførte rækkefølge. Der vil løbende blive foretaget henvisninger til andre afsnit eller kapitler i kompendiet i det omfang at læsning heraf vurderes at være central for læserens samlede forståelse af det konkrete afsnit.


Kompendiets kapitler er opbygget således, at der for læsere uden indgående kendskab til organisationsteori vil være stor værdi i at læse hvert kapitel i sin helhed. Dog er det for læsere med et mere indgående kendskab til organisationsteori også muligt at anvende kompendiet som opslagsværk eller til anden sporadisk opdatering i forhold til forskellige teoretiske delområder.

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.