Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Transfer Pricing i Multinationale Koncerner


Skrevet af Benjamin Hagelberg
1. udgave 2020
ISBN: 978-87-71730-83-8
126 sider
Beskrivelse
Kompendiet indeholder en juridisk gennemgang af multinationale koncerners transfer pricing-forhold, formidlet på en letforståelig måde, som hjælp til studerende på faget. Indholdet baserer sig primært på en gennemgang af OECD s transfer pricing Guidelines 2017. De omhandlede principper kan dog også benyttes i andre sammenhænge end i koncernforhold. 

Gennemgangen baserer sig på at besvare det overordnede spørgsmål om, hvordan en multinational koncerns transfer pricing-forhold løses, dvs. hvordan finder vi ud af, om armslængdeprincippet efter LL § 2 er overholdt, når det allerede er forudsat, at der er tale om interesseforbundne parter. 

Reglerne, i forhold til vurderingen af hvornår selskaber er interesseforbundne og dermed omfattet af LL § 2, vil således kun være genstand for en kort gennemgang. 

Formålet med kompendiet er at fremme læserens forståelse for faget gennem en systematisk, overskuelig og pædagogisk men ikke uddybende gennemgang af en multinational koncerns væsentligste transfer pricing-forhold. De væsentligste aspekter vil blive beskrevet og gennemgået i 10 afsnit og illustreret ved hjælp af en række egen tilvirkede eksempler. 

Transfer pricing i multinationale koncerner er et valgfag på AAU, CBS og til dels AU, og kompendiet kan benyttes af studerende på både jura- og økonomistudiet. 

Kompendiet søger at varetage formålet som et pædagogisk værktøj til forståelsen af pensum, men ikke at fungere som pensum i sig selv. Det anbefales derfor altid at læse relevant pensum samt følge med i undervisningen på den relevante uddannelse.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.