Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Erhvervsret


Skrevet af Peter Wedel Ranch Krarup
11. udgave 2020
ISBN: 978-87-90328-40-5
420 sider
Beskrivelse
Erhvervsret er et teksttungt og omfangsrigt fagområde, hvilket gør det svært at få det nødvendige overblik over de forskellige erhvervsretlige mekanismer og et optimalt kendskab til de enkelte retsområder.

Dette kompendium er udarbejdet som et hjælperedskab til faget erhvervsret på HD-, HA-, Polit.- og Markedsføringsøkonomstudiet samt på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og andre studier med lignende pensum.  

Kompendiet er et godt supplement til pensum i erhvervsret på de respektive uddannelser, herunder Børge Dahl: "Erhvervsjura - i et markedsøkonomisk perspektiv", Bent Iversen: "Dansk erhvervsret - en lærebog", Paul Krüger Andersen: "Erhvervsret" samt Hans Henrik Edlund m.fl.: "Dansk Privatret". Kompendiet kan dog også anvendes uafhængigt af hvilken anden lærebog, der måtte benyttes i undervisningen. 

De enkelte juridiske retsområder er opstillet i en systematik, der så vidt muligt bør følges, og kompendiets enkelte kapitler er opbygget med udgangspunkt heri. Kompendiet vil derfor kunne vise sig som en uvurderlig støtte og et yderst anvendeligt værktøj ved opgaveløsning og eksamen.

Kompendiet er udgivet af ASPIRI A/S, der er en manuduktions- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 350.000 kursister sikkert gennem eksamenerne på HD, Akademiuddannelsen, cand.merc., HA, finansøkonom, statskundskab, polit., jura, gymnasiale og mange andre uddannelser. 

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.