Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Familie- og Arveret


Skrevet af Michella M. Lexander
Sofie-Amalie Vange

3. udgave 2020
ISBN: 978-87-717-3098
190 sider
Beskrivelse
Dette kompendium har til formål at bidrage til at skabe et overblik over fagområdet Familie- og Arveret og henvender sig derfor til alle med interesse inden for området, særligt studerende ved de danske universiteter, der skal eksamineres i faget Familie- og Arveret.

Formålet med kompendier er, at den studerende via en gennemgang af pensum opnår et større overblik, som er direkte anvendeligt til eksamen. 

Kompendiet er udarbejdet på baggrund af de nye regler inden for Familie- og Arveret og indeholder et omfattende stikords- og domsregister, som er særligt anvendeligt i opgave- og eksamenssituationer. 

Det anbefales, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen som et værdifuldt supplement til at skabe overblik og en samlet forståelse for Familie- og Arveretten. 

Kompendiet er udarbejdet af Sofie-Amalie Vange og Michella M. Lexander og er en del af Kompendieforlagets kompendieserie. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.