Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Managerial Economics (Erhvervsøkonomi)


Skrevet af Stephan van Rensburg
1. udgave 2021
ISBN: 978-87-90328-42-9
379 sider
Beskrivelse

Dette kompendium erstatter kompendiet i Erhvervsøkonomi fra 2014 (4. udgave). Der har siden 2014 været adskillelige ændringer i pensum samt de metoder, som man må bruge til eksamen, hvorfor vi ikke længere sælger den gamle udgave og heller ikke kan anbefale den. Blot et eksempel herpå er integrationen af Excel i både undervisningen og eksamen, hvor udviklingen virkeligt er gået stærkt. 


Dette kompendium har til formål at bidrage til at skabe indblik i og overblik over fagområdet "Managerial Economics", som på dansk typisk kaldes "Erhvervsøkonomi" eller "Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse". Kompendiet er skrevet på dansk, men gør brug af den engelske terminologi, så kompendiet passer til de store amerikanske lærebøger.

 

Kompendiet er udarbejdet primært til studerende, der er i gang med at gennemføre faget Managerial Economics (Erhvervsøkonomi) på en videregående uddannelse. Kompendiet passer således perfekt til studerende, der læser HA, HD, Polit, Oecon, akademiøkonom og finansøkonom på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

 

Forfatteren Stephan van Rensburg er adm. direktør hos Aspiri og har i flere år undervist ved Aspiris  eksamensforberedende kurser. Stephan ved derfor, hvad der plejer at komme til eksamen og hvilke udfordringer, den studerende typisk står overfor. Denne viden har han søgt udnyttet ved at gøre kompendiet så læsevenligt, overskueligt og eksamensrelevant som muligt. Kompendiet er et såkaldt "pensumkompendium" og ikke kun et opskrifthæfte. Det, vi mener med pensumkompendium, er, at du kan læse kompendiet som en pensumbog fra A til Z og rent faktisk forstå fagområdet uafhængigt af de store amerikanske lærerbøger.

 

For at gøre dette kompendium ekstra anvendeligt til eksamen er der løbende opstillet de teoretiske definitioner og opgaveløsningsmetoder, som du skal kunne til eksamen. Bagerst i kompendiet er der desuden opstillet en oversigt over disse metoder og definitioner, så du hurtigt kan finde det nødvendige redskab til eksamen. På den måde har Stephan haft som formål, at kompendiet både var velegnet som pensumlæsning i løbet af året og som et effektivt opslagsværk til opgaveløsning i undervisningen og til eksamen. Bruges kompendiet sammen med et eksamensforberedende kursus fra Aspiri, styrkes den samlede kompetence, men den fulde anvendelse af kompendiet forudsætter ikke et eksamenskursus.


Smagsprøve, svar til opgaver og læseplaner

På aspiri.dk (se nedenfor "Download filer") kan du downloade side 1-24 af kompendiet som en smagsprøve samt downloade svarene til selvtræningsopgaverne, som du finder i slutningen af de fleste kapitler i kompendiet. 


Derudover oploader vi løbende såkaldte "pensum-/læseplaner", hvor du på udvalgte studier kan se, hvilke dele af kompendiet, som du skal læse til hver uge, så det passer med gennemgangen på skolen. Husk også at downloade den særlige læseplan, hvis du har pensumbogen i Managerial Economics af Hirschey, Bentzen & Scheibye.

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.