Telefon: 8827 1787
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Erstatning og kontrakt


Skrevet af Daniel Eriksen
3. udgave 2020
ISBN: 978-87-7173-087-6
173 sider
Beskrivelse
Formålet med dette kompendium er at give de studerende et detaljeret og samtidig overskueligt overblik over pensum i faget Erstatning og kontrakt på jurauddannelsen på Københavns Universitet. Det vil dog være anvendeligt for alle med interesse inden for dette fagområde.

Kompendiet er opbygget efter en reksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk ved de indeholdte opgaveskemaer, dels ved rækkefølgen, de forskellige afsnit er behandlet efter. Det kan anvendes i forbindelse med løsning af eksamens- og øvelsesopgaver, som supplerende læsning i løbet af semesteret og som opslagsværk ved eksamen. Stikordsregisteret bidrager til denne anvendelighed. 

I denne 3. udgave er der taget højde for struktur- og pensumændringer på Københavns Universitet, herunder særligt den nye lærebog i Erstatningsret. Den nye udgave er desuden opdateret med seneste retspraksis og ændringer i retstilstanden. 

Indholdet af kompendiet tager udgangspunkt i pensum på Københavns Universitet, men inddrager også andre værker, kommenterede love og Karnovs love. Det er således bredt funderet og vil være relevant for studerende ved andre universiteter. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.