Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Økonomistyring - Management Accounting


Skrevet af Bo Foged
7. udgave 2021
ISBN: 978-87-90328-48-1
396 sider
Beskrivelse
Dette kompendium er tænkt som et supplement til undervisningen i Økonomistyring/Management Accounting/ for HA, HD, Cand. Merc. samt andre studier med lignende pensum. 
Bogen vil være anvendelig for folk, som ønsker et hurtigt overblik over centrale økonomistyringsbegreber, så som: 

 • Standard Costing
 • Absorption Costing
 • Variable Costing
 • Job Order Costing
 • Process Costing
 • Time-Driven Activity Based Costing
 • Joint Costs
 • Activity Based Costing
 • Activity Based Management
 • Decentral Økonomistyring
 • Transfer Pricing
 • Balanced Scorecard
 • Key Performance Indicators
 • Product Life Cycle Costing
 • Target Costing
 • Kaizen Costing
 • Quality Costing
 • Just-In-Time
 • Backflush Costing
 • Budgettering og beyond budgeting m. fl.


Da langt de fleste teorier og begreber er udviklet i USA er der gennem kompendiet, i stort omfang, valgt at holde fast i det engelske begrebsapparat. Dette for ikke at skabe for meget forvirring mellem de engelske lærebøger og nærværende kompendium.

7. udgave er væsentlig revideret i forhold til tidligere udgaver. Der er i alle kapitler lavet rettelser, tilføjelser og præciseringer.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.