Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Mikroøkonomi


Skrevet af Michael Andersen
4. udgave 3. oplag 2021
ISBN: 978-87-9032-843-6
220 sider
Beskrivelse
Kompendiet er udarbejdet med henblik på at blive anvendt bl.a. på HD-, HA-, Polit-, Statskundskab-, Finansøkonom- og Markedsføringsøkonomstudiet samt andre studiet med et lignende pensum i Mikroøkonomi. 

Kompendiet gennemgår i 19 detaljerede kapitler alle de gængse modeller indenfor mikroøkonomi og en stor del er erhvervsøkonomien. 

Mikroøkonomi opfattes af mange som et svært fag, og derfor er der gjort meget ud af, at alle emneområder forklares i detaljer med stor vægt på gennemgang af de økonomiske sammenhænge og med grundige beskrivelser af centrale begreber og tydelig angivelse af definitioner. 

Udover gennemgangen af hovedmodellerne indeholder kompendiet desuden en lang række eksempler på, hvorledes de enkelte modeller kan bruges til at foretage analyser af en lang række økonomiske problemstillinger. Dette er typisk relevant i forbindelse med eksamen og volder erfaringsmæssigt mange studerende problemer. 

Kompendiet kan derfor bruges som koncentreret lærebog eller som opslagsværk, idet talrige krydshenvisninger også gør det muligt at sætte sig ind i et emne uden nødvendigvis at have kendskab til alle områder. 

Brugen af matematik varierer mellem de forskellige studier. Derfor er der i kompendiet lagt stor vægt på at adskille teori og matematik, hvilket erfaringsmæssigt også er en stor fordel for de studerende, der skal kunne både teorien og matematikken. Således gennemgås og forklares alle emner, modeller, begreber og sammenhænge både verbalt og grafisk ved hjælp af figurer. Derudover er der talrige eksempler på beregning af alle begreber og økonomiske variable. Desuden er der til brug for løsning af større modeller angivet detaljerede "løsningsopskrifter", og også disse er illustreret ved konkrete eksempler. 

Kompendiet er udgivet af Aspiri A/S, der er en manuduktions- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 400.000 kursister sikkert igennem eksamenerne på HD, Akademiuddannelsen, cand. merc., HA, finansøkonom, statskundskab, polit, jura, gymnasiale og mange andre uddannelser. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.