Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Eksternt Regnskab


Skrevet af Bo Foged
Henrik Bak Rasmussen
Jannik Zeuthen

4, udgave 2021
ISBN: 978-87-90328-68-9
437 sider
Beskrivelse
Dette kompendium er tænkt som et supplement til undervisningen i Ekstern Regnskabsvæsen/Rapportering for HA, HD, cand. merc. aud, samt andre studier med lignende pensum. Bogen vil være anvendelig for folk, som ønsker et hurtigt overblik over centrale regnskabsbegreber/-emner, som f.eks:
  

 • Reguleringsformer
 • Begrebsrammen
 • Præstationsorienteret teori (paradigme)
 • Formueorienteret teori (paradigme)
 • Generelle regnskabsmæssige forhold
 • Definition, indregning, måling og klassifikation af aktiver
 • Definition, indregning, måling og klassifikation af passiver
 • Definition, indregning, måling og klassifikation af indtægter
 • Definition, indregning, måling og klassifikation af omkostninger
 • Definition, indregning, måling og klassifikation i pengestrømmen
 • Ledelsesberetningen og supplerende beretninger
 • Koncernregnskab og virksomhedssammenslutninger
 • Generelt om IFRS og væsentlige forskelle i forhold til ÅRL
 • Strategisk regnskabsanalyse 
 • Værdiansættelse m.m.
 
Kompendiet er udgivet af ASPIRI A/S, der er en manuduktions- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 400.000 kursister sikkert gennem eksamenerne på HD, Akademiuddannelsen, cand.merc., HA, finansøkonom, statskundskab, polit, jura, gymnasiale og mange andre uddannelser. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.