Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Skatteret


Skrevet af Peter Wedel Ranch Krarup
17. udgave 2022
ISBN: 978-87-90328-63-4
243 sider
Beskrivelse
Kompendiet er udarbejdet med henblik på at blive anvendt som hjælperedskab til faget Skatteret på jura, cand.merc.aud, HD-, HA-, Cand. Merc.-, polit, markedsføringsøkonomistudiet, akademimerkonom og akademiuddannelsen i finansiel rådgivning samt andre studier med lignende pensum i Skatteret.

Skatteret er et meget teksttungt, omfangsrigt og gennemreguleret fagområde, hvilket kan gøre det svært at få det nødvendige overblik over de forskellige skatteregler og deres indbyrdes sammenhæng.

Kompendiet er derfor et supplement til pensum i Skatteret på de respektive uddannelser, herunder særligt Henrik Dam m.fl.: "Grundlæggende Skatteret", Aage Michelsen m.fl.: "Lærebog om indkomstskat" samt Jan Pedersen m.fl.: "Skatteretten". Kompendiet kan imidlertid anvendes uanset hvilken anden lærebog, der måtte anvendes i undervisningen.

Kompendiet vil kunne give en grundig repetition samt en god strukturering af pensum på relativt kort tid, idet kompendiet er udfærdiget bl.a. til brug for opgaveskrivning. Kompendiet vil derfor kunne vise sig som en uvurderlig støtte og et yderst anvendelig værktøj ved opgaveløsning og ved en skriftlig eksamen.

Forfatter af Skatteret, Peter Wedel Ranch Krarup, er desuden forfatter af kompendiet og opgavesamlingen i Erhvervsret. 

Kompendiet er udgivet af ASPIRI A/S, der er en kursus- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 400.000 kursister sikkert gennem eksamenerne på uddannelsesretningerne HD, akademiuddannelsen cand. merc., HA, negot, finansøkonom, statskundskab, polit, jura, gymnasiale og mange andre uddannelser. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.