Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Erstatning og kontrakt


Skrevet af Carl Bau Nielsen
4. udgave 2023
ISBN: 978-87-7173-157-6
176 sider
Beskrivelse

Kompendiet er en del af ASPIRI og Kompendieforlagets kompendieserie og omhandler erstatningsret, aftaleret og køberet.


Den selvstændige struktur gør kompendiet generelt anvendeligt, men henvender sig primært til studerende ved Københavns Universitet.


Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk dels ved opgaveskemaerne for hvert emne, dels ved den rækkefølge de forskellige afsnit er behandlet efter.


Indholdet af kompendiet tager i forhold til erstatnings- og køberetten udgangspunkt i pensum til faget Erstatning og Kontrakt ved Københavns Universitet. Der er dog også i disse to kapitler indsat relevante henvisninger til andre universiteters pensum. I aftaleretten tager kompendiet ikkeudgangspunkt i et bestemt pensum, men bygger generelt på den aftaleretlige litteratur. Kompendiet er desuden suppleret af andre værker, Karnovs noter samt kommenterede love. Endvidere er relevante domme inddraget.


Formålet med kompendiet er at give de studerende mulighed for at få et detaljeret – men overskueligt – overblik over pensum i forbindelse med eksamens- og øvelsesopgaver/cases, som supplerende læsning i løbet af semestret og endeligt som opslagsværk ved eksamen. Det anbefales, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen og eksamen.

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.