Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Strategi


Skrevet af Bo Foged
Maj Uggerhøj

3. udgave 2023
ISBN: 978-87-90328-83-2
126 sider
Beskrivelse
Dette kompendium er tænkt som et supplement til undervisningen i Strategi, Strategisk Ledelse, samt Forretningsforståelse og økonomi for HA, HD-R, Finansøkonom og lignende studier med samme pensum. Kompendiet kan med fordel anvendes til eksamensforberedelse, idet det indeholder pensum i et konsumeret format, de væsentligste modeller og figurer samt en række konkrete eksempler, herunder en stikordsliste til opslag af væsentlige begreber.

Kompendiet dækker over følgende litteratur:
  •  Mintzberg, H., Ahlstrand, B. og Lampel, J.: Strategy Safari
  •  Frank Martin og John L. Thompson: Strategic Management. 
  •  Gerry Johnson, Richard Whittington,Kevan Scholes, Duncan Angwin, Patrick Regnér: Exploring   Strategy
  •  Gerry Johnson, Richard Whittington og Kevan Scholes: Fundamentals of Strategy.
  •  Norton: Games of Strategy.

Bogen vil være anvendelig for folk, som ønsker et hurtigt overblik over centrale strategibegreber/-emner, så som:
  • Strategisk analyse, der behandler den eksterne del gennem emnerne makroanalyse (samfundsanalyse samt industri- og sektoranalyse) og brancheanalyse, samt den interne del gennem en analyse af virksomhedens ressourcer og kompetencer, stakeholders, governance samt historie og kultur. Disse analyser understøttes bl.a. af væsentlige strategiske modeller så som PESTEL-modellen, Porter’s Five Forces, Strategic Canvas, Blue Ocean, Porter’s værdikæde, SWOT-analysen og The Cultural Web.

  • Strategiske valg, der behandler emnerne koncernstrategi, forretningsområdestrategi samt international strategi og væksttilgang som en del af driftsstrategien. I dette afsnit understøttes analyserne og valgene bl.a. af modeller så som Porter’s generiske konkurrencestrategier, Ansoff’s vækstmatrice, Boston matricen, GE-McKinsey matricen, PLC-kurven og Porter’s Dimond.

  • Strategiimplementering, som behandler emnerne evaluering af strategier, strategisk udvikling og proces, organisering, ledelse og strategisk forandring samt strategisk eksekvering. Her understøttes analyserne og implementeringen bl.a. af strategiens egnethed, accepteringsgrad og gennemførlighed, bevidst og ikke bevidst strategisk udvikling samt hvordan organisering, processer, systemer, ressourcer, ledelse, roller og metoder bør tilpasses de strategiske valg og selve strategieksekveringen.

Kompendiet er udgivet af ASPIRI A/S, der er en kursus- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 450.000 kursister sikkert gennem eksamenerne på uddannelsesretningerne HD, cand.merc., HA, finansøkonom, statskundskab, polit, jura, gymnasiale og mange andre uddannelser.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.