Telefon: 8827 1787
Boghandel Åben
(lukker 17:15)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Statistik med SPSS


Skrevet af Chresten Koed
Niels Jørgensen

1. udgave, 2006
ISBN: 87-90328-41-8
238 sider
Beskrivelse
Dette kompendium er udarbejdet med henblik på at skulle kunne anvendes som hjælperedskab på HD-, HA -, Polit.- og markedsføringsøkonomstudiet, samt andre studier med tilsvarende pensum i statistik.

Faget statistik står for mange studerende som et uoverskueligt og svært relaterbart fagområde, som ofte bare skal "overstås". Årsagen er som regel, at de gængse lærebøger er meget omfattende og for nogle studier endda på fremmedsprog. Derved bliver det vanskeligt for den enkelte studerende dels at få det nødvendige overblik over de forskellige statistiske metoder, og dels at få indblik i hvorledes man skelner imellem disse.

Dette kompendium har til formål dels at give et kortfattet overblik over relevante hovedområder og de dertil hørende formler og forudsætninger og dels at give tips om hvorledes man vurderer, hvornår man anvender den ene eller anden statistiske metode.

Løbende vil der i kompendiet være henvisninger til de fire mest anvendte lærebøger: Erling B. Andersen m.fl.:"Statistik for Civiløkonomer - grundbog", 3. udgave. Jens E. Overø m.fl.: "Teoretisk statistik - en erhvervsøkonomisk tilgang", 2. udgave. Paul Newbold: "Statistics for Business and Economics", 4. udgave. Mogens Lønborg: "Grundbog i statistik - værktøjer og analysemodeller", 2. udgave.

Kompendiet er blevet væsentligt ændret i forhold til 5. udgave, og udkommer nu i to versioner afhængigt af hvilken softwarepakke Excel eller SPSS man benytter til analysen. Desuden er indholdet udvidet til også at omhandle generaliserede lineære modeller i normalfordelingen.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.