Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
Telefon Lukket


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Folkeret (Kompendieforlaget)


Skrevet af Carina Myllerup Nielsen
Rasmus Nexø Jensen

1. udgave 2010
ISBN: 978-87-92678-08-9
89 sider
Beskrivelse
Dette kompendium har til formål at give læseren en systematisk og pædagogisk gennemgang af fagområdet Folkeret ved at kombinere teori med opgaveløsning.
Kompendiet er udarbejdet primært til studerende ved den juridiske bacheloruddannelse og er således specialdesignet til jurastuderende, der skal eksamineres indenfor fagområdet. Kompendiets selvstændige struktur gør endvidere, at det generelt kan anvendes af alle med interesse for fagområdet folkeret. Hvert af de eksamensrelevante kapitler afsluttes med en opsummering og en spotopgave, hvilket giver læseren mulighed for at teste sin forståelse af emnet. Kompendiet er endvidere afsluttet med korte referater af de mest relevante domme, der anvendes i kompendiet samt et stikordsregister, der gør kompendiet særdeles nyttigt som et hurtigt opslagsværk.
Kompendiet kan således både anvendes sideløbende med undervisningen, i forbindelse med opgaveskrivning og til eksamen. Bruges kompendiet sammen med et eksamensforberedende kursus fra ASPIRI A/S, styrkes den samlede kompetence, men den fulde anvendelse af kompendiet forudsætter ikke et eksamenskursus. Opdateringer og løsninger til opgaver i kompendiet kan hentes på vores hjemmeside www.aspiri.dk.
Udarbejdelsen af kompendiet er primært sket på baggrund af de typiske lærebøger inden for fagområdet herunder særligt Ole Spiermanns "Moderne Folkeret" og Frederik Harhoff, Ole Espersen og Ole Spiermanns "Folkeret - De Internationale Retsforhold" samt Peter Germers "Indledning til Folkeretten".
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.