Telefon: 8827 1787
Boghandel Åben
(lukker 15:00)
Telefon Åben
(lukker 14:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i EU-ret


Skrevet af Jøren Ullits Olai Nielsen
1. udg. 2013
ISBN: 978-87-92678-29-4
106 sider
Beskrivelse
Kompendium i EU-ret er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter.

Udover at gennemgå de enkelte friheder, som udgør det overvejende element i pensum, omfattes tillige opholdsdirektivet og unionsborgerskabsbestemmelserne.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.