Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Bankret & Investering


Skrevet af Louise Vieth Friis
Janni Lundhede Poulsen

1. udgave 2013
ISBN: 978-87-92678-38-6
66 sider
Beskrivelse
Kompendiet opstiller den omfattende regulering af banksektoren, ud fra en ambition om et juridisk logisk overblik.

I overensstemmelse med faget Bankret og Investering på Københavns Universitet, er fokus i kompendiet på den danske lovgivning, men med en løbende henvisning til de relevante EU-retskilder og hensynene bag disse. Ligesom EU-lovgivningsproceduren og strukturen i de europæiske tilsynsmyndigheder beskrives i et selvstændigt kapitel i kompendiet.

I de seneste år har der været en ivrig regulering af den finansielle sektor, herunder også pengeinstitutter. Der er dermed blevet skabt et stort og juridisk teknisk navigeringsfelt, som både stiller krav til kunnen indenfor national såvel som europæisk og international jura. Dertil skal tilføjes at finansielle virksomheder, som man ser dem i dag, typisk ikke kun driver pengeinstitutvirksomhed, men ofte tilbyder en bred vifte af investeringsprodukter og rådgivning.

For ikke at drukne i de detaljerede regler og forskellige forretningsområder, er det vigtigt først at danne sig et grundlæggende overblik, hvilket nærværende kompendium skal hjælpe med til.

Begge forfattere har opnået topkarakterer i faget og dertil kommer relevant erhvervserfaring.

Louise Vieth Friis arbejder hos Nykredit og har gjort det gennem størstedelen af sin studietid, særligt med fokus på realkredit og investeringsforeninger.

Janni Lundhede Poulsen arbejder for erhvervsjuridisk afdeling hos CEPOS og har bl.a. fra et arbejdsophold i Europa-Parlamentet, et indgående indblik i EU-retten på området.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.