Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Erhvervsøkonomi


Skrevet af Stephan van Rensburg
Thomas Rønn Jensen

4. udgave 2014
ISBN: 978-87-93088-05-4
341 sider
Beskrivelse

Dette kompendium har til formål at bidrage til at skabe indblik i og overblik over fagområdet Erhvervsøkonomi ved at kombinere teori med eksempler. Bemærk, at fagområdet "Erhvervsøkonomi" på engelsk typisk kaldes "Managerial Economics".

 

Kompendiet er udarbejdet primært til studerende, der er i gang med at gennemføre faget Erhvervsøkonomi på en videregående uddannelse. Kompendiet passer således perfekt til studerende, der læser HA, HD, Polit, Oecon, akademiøkonom og finansøkonom på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

 

Begge forfattere af dette kompendium har i flere år undervist ved ASPIRI A/S eksamensforberedende kurser og ved derfor, hvad der plejer at komme til eksamen og hvilke udfordringer, den studerende således typisk står overfor. Denne viden har vi søgt udnyttet ved at gøre kompendiet så læsevenligt, overskueligt og eksamensrelevant som muligt. Kompendiet er et såkaldt "pensumkompendium" og ikke kun et opskrifthæfte. Det, vi mener med pensumkompendium, er, at du kan læse kompendiet som en pensumbog fra A til Z og rent faktisk forstå fagområdet Erhvervsøkonomi.

 

For at gøre dette kompendium ekstra anvendeligt til eksamen har vi løbende opstillet de teoretiske definationer og opgaveløsningsmetoder, som du skal kunne til eksamen. Bagerst i kompendiet har vi desuden opstillet en oversigt over disse metoder og definationer, så du hurtigt kan finde det nødvendige redskab til eksamen. På den måde har forfattere af dette kompendium haft som formål, at kompendiet både var velegnet som pensumlæsning i løbet af året og som et effektivt opslagsværk til opgaveløsning i undervisningen og til eksamen.

 

Bruges kompendiet sammen med et eksamensforberende kursus fra ASPIRI A/S, styrkes den samlede kompetence, men den fulde anvendelse af kompendiet forudsætter ikke et eksamenskursus. Opdateringer og eventuelle ekstraopgaver med løsninger til kompendiet kan hentes på vores hjemmeside aspiri.dk.

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.