Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 10:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Erstatning og Kontrakt


Skrevet af Sebina Højslet
Sofie Jensen

2. udgave 2014
ISBN: 978-87-92678-83-6
204 sider
Beskrivelse
Formålet med kompendiet er at give de studerende mulighed for at få et detaljeret og samtidig overskueligt overblik over pensum i faget Erstatning og Kontrakt på jurauddannelsen i København. Kompendiet er dog generelt anvendeligt for alle med interesse inden for dette fagområde. 

Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk dels ved opgaveskemaer for hvert emne og dels ved rækkefølgen, som de forskellige afsnit er behandlet efter. Kompendiet er anvendeligt ved løsning af eksamens- og øvelsesopgaver, som supplerende læsning i løbet af semestret og endelig som opslagsværk ved eksamen. Stikordsregistret bidrager til denne anvendelighed. 

Indholdet af kompendiet tager udgangspunkt i pensum, men er suppleret af andre værker, Karnovs noter samt kommenterede love. Endvidere er relevante domme inddraget. 
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.