Telefon: 8827 1787
Boghandel Lukket
(åbner 10:00)
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Kompendium i Sundhedsret


Skrevet af Mette Luise Andersen
1. udgave 2014
ISBN: 978-87-92678-74-4
140 sider
Beskrivelse
Formålet med dette kompendium er at give de studerende mulighed for at skabe sig et hurtigt overblik over pensum i kursusfaget Sundhedsret ved Københavns Universitet.

Kompendiet er i høj grad bygget op omkring lærebogen Sundhed og Jura af Mette Hartlev, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen (1 udgave). På grund af dets selvstændige struktur, vil det dog også kunne anvendes som hjælp til studerende ved resten af landets uddannelsesinstitutioner, hvor der er fokus på de juridiske aspekter omkring sundhedslovgivningen.

Det understreges, at kompendiet ikke kan anvendes som erstatning for pensum, men blot udgør et hjælperedskab til brug som supplement til undervisningen og ved eksamenslæsning. Den studerende anbefales at bruge kompendiet aktivt i forbindelse med undervisningen i løbet af semestret og lave egne tilføjelser og noter undervejs. På denne måde vil kompendiet kunne fungere som den studerendes eget lille opslagsværk, der hurtigt kan hjælpe den studerende med et overblik i forbindelse med eksamen.

Sundhedsvæsenet har generelt stor politisk og offentlig bevågenhed, og der sker konstant løbende lovændringer og organisatoriske forandringer på området. Det er derfor yderst vigtigt, at den studerende er opmærksom på eventuelle lovændringer. Kompendiet er som lærebogen Sundhed og Jura opdateret frem til 30. juni 2013, med undtagelse af kapitel 8 omkring assisteret reproduktion, der er opdateret frem til 30 november 2013 samt kapitel 4 omkring retten til behandling i og uden for Danmark, der er opdateret frem til 1. januar 2014. 

God fornøjelse med læsningen.

Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.