Telefon: 8827 1787
Telefon Lukket
(åbner 09:00)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Opgavesamling i Erhvervsret


Skrevet af Peter Wedel Ranch Krarup
5. udgave 2015
ISBN: 9788793088108
262 sider
Beskrivelse
Denne opgavesamling er udarbejdet som øvelsesredskab til faget Erhvervsret på studierne HD, HA, HH, BA, Polit., merkonom, Akademiuddannelsen, markedsføringsøkonom samt andre studier med lignende pensum.

Opgavesamlingen er et supplement i pensum i Erhvervsret på de respektive uddannelser, herunder særligt Børge Dahl: "Erhvervsjura - i et markedsøkonomisk perspektiv" samt Paul Krüger Andersen m.fl.: "Dansk Privatret". Opgavesamlingen kan imidlertid anvendes, uanset hvilken anden lærebog der måtte anvendes i undervisningen.

Skriftlig besvarelse af juridiske opgaver (cases) kræver en særegen metode, der bedst tilegnes ved flittig opgaveløsning. Nærværende opgavesamling er udarbejdet som både værktøj og øvelsesredskab og som brug til løsning af skriftlige såvel som mundtlige erhvervsretlige opgaver.

Opgavesamlingen indeholder:

i. En vejledning til erhvervsretlig opgaveskrivning.
ii. Løsningsmodeller (skabeloner / dispositioner) som brug til løsning af opgaver inden for de enkelte erhvervsretlige fagområder.
iii. Opgaver inden for de enkelte erhvervsretlige fagområder.
iv. Vejledende besvarelser til de i pkt. iii anførte opgaver (ikke blot rettevejledninger) baseret på de i pkt. ii anførte løsningsmodeller.

Opgaverne varierer i sværhedsgrad, men afviger generelt ikke meget fra de skriftlige eksamensopgaver, der stilles på f.eks. HD- og HA-studiet.

Opgavesamlingen er udgivet af Aspiri A/S, der er en manuduktions- og forlagsvirksomhed, som har udbudt eksamensforberedende kurser siden 1993. Vores kurser har hjulpet mere end 250.000 kursister sikkert gennem eksamenerne på HD, Akademiuddannelsen, cand. merc., HA, finansøkonom, statskundskab, polit., jura, gymnasiale og mange andre uddannelser.
Download filer
Nedenfor kan du downloade Indholdsfortegnelse, Forord og endelig eventuelle løsninger til opgaver i kompendiet. På den måde kan du få en smagsprøve af kompendiet, inden du køber det.
De fleste af filerne er gemt i PDF-format, som du kan åbne med Adobe Acrobat Reader.