Telefon: 8827 1787
Boghandel Åben
(lukker 12:00)
Telefon Åben
(lukker 12:00)
EmailÅben
(lukker 23:59)


Adresse:
Falkoner Alle 13, 1.
2000 Fredriksberg

Thomas Hjortkjær Petersen

Undervisningserfaring   16 år

Uddannelse
Statsautoriseret revisor, cand.merc.aud og HD(R).


Stilling
Partner i EY – Financial Services
 Kommentar
Gode praktiske erfaringer, som bliver delt på holdet. Giver godt flow i undervisningen.
Kursist: Christoffer Jeppesen (CBS, Cand. Merc.)
Kursus: Revision 1 - Eksamensklar
Dato: 21. november 2018
Tak for et super godt kursus. Topklasse...
Kursist: Ukendt (CBS, HD 2. del)
Kursus: Erhvervsbeskatning - Eksamensklar
Dato: 14. december 2017
Thomas er en fantastisk underviser med en helt særlig evne til at formidle fagets områder. Der er ingen tvivl om, at han er hamrende dygtig på sit fagområde. Samtidigt var det gode opgaver, der kom rundt om hele pensum.
Kursist: Line Pedersen (SDU, HD 2. del)
Kursus: Eksternt Regnskab - Eksamensklar
Dato: 27. december 2016
Stor ros for entusiasme og positiv indstilling.
Kursist: Theis Østergaard Slebo (SDU, HD 2. del)
Kursus: Eksternt Regnskab - Eksamensklar
Dato: 27. december 2016
God underviser!!!
Kursist: Romanas Markovas (CBS, HD 2. del)
Kursus: Erhvervsbeskatning - Eksamensklar
Dato: 10. december 2016
Kommer med gode eksempler fra praksis.
Kursist: Patrick Rasmussen (CBS, Cand. Merc.)
Kursus: Revision 1 - Eksamensklar
Dato: 19. november 2016

Erhvervsmæssigkarriere:

2017 - : Hos revisions- og rådgivningsfirmaet EY.

1998 - 2017 : Hosrevisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte.
Er tilknyttet EY´s Financial Services

Deltagelse i FSR´sregnskabsrådgivende udvalg over for Finanstilsynet


Undervisning:
Eksaminator til mundtlig revisoreksamen

Instruktør på SRAkademiet og censor til skriftlig revisoreksamen

Instruktør på diverseinterne og eksterne kurser inden for revisions- regnskabs- ogrådgivningsmæssige forhold.

Deltagelse ifaggrupper for implementering af nye internationale revisionsstandarder i 2005og 2010 samt efterfølgende undervisning heri.
Underviser i revisions- og regnskabsmæssige forhold (primært IFRS og genereltupdate) i finansielle virksomheder for Finanssektorens Uddannelsescenter.
Underviser i revisions- og regnskabsmæssige forhold (primært IFRS) på denfinansielle revisorskole udbudt af Foreningen af Interne Revisorer (IIA) ogForeningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Foredragsholder påCBS og Ålborg Universitet i Finansiel Rapportering

Vejleder på hovedopgaver og afhandlinger påcand.merc.aud og cand.merc.fir

Forfatterskab:
Medforfatter til ”Køb og salg af virksomheder”, Karnov Group 2016

Forfatter til en række artikler og publikationerrettet mod den finansielle sektor.

Deltagelse iudarbejdelsen af publikation om aflæggelse af delårsrapport efter IAS 34 forbåde finansielle og ikke finansielle virksomheder.
Deltagelse i udarbejdelsen af publikation om aflæggelse af koncernregnskab forfinansielle virksomheder.